Хуморът е изкуство да се живее. Той се опитва да свърже
трагедията на живота с неговата комедия.
Хьофдинг